Oddajanje poslovnih in skladiščnih prostorov

 

Celovška cesta 492, Ljubljana

slo

deu

eng

Podjetje Loberia, d.o.o., Ljubljana 

je bilo ustanovljeno leta 1993 in ima v lasti nepremičnino v velikosti 119.000 m2.

 

Nahajamo se ob Celovški cesti, glavni severni vpadnici v mesto Ljubljana, ki je glavno in največje mesto Slovenije.

 

Zemljišče in okolica sta komunalno urejena. Na zemljišču je industrijski tir, tako Vam je omogočen kombiniran transport cesta-železnica. 

 

Na zemljišču se nahaja:

 

- objekt s šestimi halami v skupni velikosti 22.600 m2

- nov, poslovno-skladiščni objekt z 700 m2 pisarniških prostorov in 5.300 m2 skladišča višine

  od 8 do 12m

- manjši objekti namenjeni skladiščenju in poslovnim prostorom,

- parkirna mesta ter

- uprava podjetja.Celoten kompleks je lastniško urejen, s strani države so dane možnosti za več vrst

  dejavnosti, ki naj bi se odvijale predvsem na nepozidanem delu zemljišča (novogradnje…).

 

Copyright © 2013 Loberia d.o.o.

Adesign